Privacyverklaring HRSE

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze website en houden ons aan de uitvoeringswet AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daardoor worden uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

HRSE gevestigd te Valkenswaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Door gebruik te maken van de website erkent u en gaat u akkoord met de voorwaarden van deze privacyverklaring.

Waarvoor gebruiken wij u gegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor HRSE uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. Deze doeleinden worden hieronder stapsgewijs genoemd en toegelicht.

•  Om op persoonlijke wijze met u te communiceren of u te informeren over producten en/of diensten van HRSE;
•  Om een aankoop te verwerken inclusief financiële en logistieke afhandeling;
•  Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel digitaal als per post;
•  Om marktonderzoek uit te voeren zodat we onze bedrijfsvoering, diensten en producten kunnen verbeteren;
•  Voor het analyseren van zoekgedrag op de website om daarmee de website gebruiksvriendelijker te maken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

HRSE vertrouwt op een aantal grondslagen voor het verwerken van de informatie die wij over u hebben. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

•  Wij verzamelen basisaccountinformatie zoals uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, btw-nummer en KvK- nummer.
•  Wij verzamelen technische informatie van uw browser, computer of mobiel apparaat. Deze informatie omvat cookies, geolocatie en analytische informatie.

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze mogelijkheid bieden wij u reeds in de nieuwsbrief.

Wilt u gebruik maken van deze rechten stuur dan een bericht naar m.vanrooij@hrse.nl.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

HRSE neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens maken wij gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Hiermee dragen wij zorg voor een passend beveiligingsniveau gelet op de aard van de te beschermen persoonsgegevens. Ons automatiseringsbedrijf heeft haar privacybeleid tevens goed georganiseerd en onze website is beveiligd door de HyperText Transfer Protocol Secure, afgekort HTTPS, en is een uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel een veilige uitwisseling van gegevens.

Delen van uw gegevens?

HRSE deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HRSE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technologieën?

Als u onze website bezoekt, worden cookies (kleine tekstbestanden) opgeslagen op uw computer, telefoon of tablet. HRSE gebruikt functionele cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website en analytics cookies die nodig zijn om statistieken te verzamelen. De vergaarde informatie is geheel anoniem en wordt alleen gebruikt voor technische functionaliteiten.

Contact over ons privacybeleid?

Heeft u na het lezen over ons privacybeleid vragen of opmerkingen? U kunt altijd contact opnemen met ons via m.vanrooij@hrse.nl of telefonisch +31 (0) 630765105 of per post.